Exor Group

Opublikowano 07-04-2018 w Uncategorized,

Niezłożenie JPK_VAT – wysokie kary

Od 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT muszą przekazywać do Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny. Większość podatników zastanawia się jakie kary mu grożą w sytuacji gdy uchybi temu obowiązkowi.

Czynni podatnicy podatku od towarów i usług mają obowiązek przesyłania do Ministerstwa Finansów informacji JPK_VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego informacja ta dotyczy. Termin ten jest niezależny od tego czy deklaracje VAT są składane miesięcznie czy też kwartalnie. Obowiązek ten wynika z art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej.

Kara za niezłożenie informacji podatkowej została przewidziana w art. 80 par. 1. Kodeksu Karnego Skarbowego. Może ona zostać zastosowana w przypadku niezłożenia JPK, lub złożenia go po terminie. Kara grzywny może wynieść do 120 stawek dziennych.  W 2018 r. stawka dzienna mieści się w przedziale od 70,00 zł do 28.000,00 zł i uzależniona jest od dochodów i sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy.

Niezłożenie w terminie JPK może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. W przypadku wykroczenia skarbowego możemy zostać ukarani grzywną w postaci mandatu karnego w wysokości do 4.200,00 zł lub grzywną orzekaną przez sąd w przedziale od 210,00 zł do 42.000,00 zł. W przypadku przestępstwa skarbowego kara może wynieść od 700,00 zł do nawet 20.160.000,00 zł. Powyższe podane są według stan na 2018 rok. Zgodnie z informacjami zamieszczanymi na stronach MF, granicą między wykroczeniem a przestępstwem jest wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo, ale dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Może się okazać, że podatnik jeszcze przed terminem złożenia JPK wie, że tego terminu nie dotrzyma. Może się tak wydarzyć w przypadku chociażby awarii oprogramowania czy uszkodzeniu komputera na którym dane zostały zgromadzone. Aby uniknąć kary należy poinformować o tym fakcie właściwy Urząd Skarbowy jeszcze przed terminem wysyłki. Dobrze umotywowany wniosek może spotkać się z akceptacją i zostanie nam wydłużony termin na przekazania JPK. Należy pamiętać jednak, że jest to decyzja uznaniowa i nawet najbardziej zasadne argumenty mogą nam nie pomóc.

Jeśli termin na złożenie JPK już minął a podatnik nie wykona żadnych kroków, ostatnią deską ratunku jest czynny żal. Będzie on pomocny tylko zanim Urząd sam dowie się o fakcie niezłożenia przez nas JPK. Nie w każdym przypadku czynny żal będzie miał zastosowanie, ale można sobie wyobrazić sytuacje w której w związku z dużym obciążeniem serwera nie udało nam się skutecznie wysłać JPK w terminie. W takiej sytuacji zrzuty ekranu z komunikatami mogą okazać się pomocne. Wśród części specjalistów w tym zakresie istnieją poważne wątpliwości czy w przypadku JPK, instytucja czynnego żalu w ogóle może mieć zastosowanie, gdyż organ skarbowy nawet bez informacji od podatnika dysponuje wiedzą o niedopełnieniu przez podatnika obowiązku. Częściej jednak można spotkać się z opinią, że czynny żal można składać do momentu gdy organ zażąda od podatnika wyjaśnień.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614