Exor Group

Opublikowano 30-03-2020 w Business,

Lubelski Pakiet Antykryzysowy – pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego

W dniu 25 marca 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprezentował Lubelski Pakiet Antykryzysowy. Zaproponowane działania skupiają się na wsparciu sektora ochrony zdrowia (w szczególności wybranych placówek szpitalnych) oraz na wsparciu dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym epidemią lub trudnościami spowodowanymi tą epidemią. Tzw. pakiet osłonowy obejmuje system obniżek czynszów dla przedsiębiorców prowadzących działalność z wykorzystaniem zasobów nieruchomościowych będących własnością Województwa Lubelskiego. Pomoc ta adresowa jest do przedsiębiorców, którzy odnotowali znaczący spadek przychodów z powodu epidemii koronawirusa. Pomoc jest skierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. Wnioski w tym zakresie można składać zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej (e-puap). Wniosek powinien być zgodny z wymogami określonymi w Uchwale nr XI/193/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych przypadających Województwu Lubelskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (link do uchwały)

                Lubelski Pakiet Antykryzysowy zawiera też propozycje działań w obrębie RPO WL, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W tym obszarze przewidziano między innymi następujące działania:

  1. Aneksowanie umów w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność,
  2. Aneksowanie umów w celu wydłużenia okresu realizacji projektu,
  3. Dodatkową karencję w przypadku spłaty pożyczki udzielonej ze środków RPO WL,
  4. Wakacje kredytowe w przypadku spłaty pożyczki udzielonej ze środków RPO WL,
  5. Wydłużenie terminów naboru w ramach konkursów kierowanych do przedsiębiorców,
  6. Wydłużenie terminów składania uzupełnień / poprawek / wyjaśnień,
  7. Wydłużenie pierwotnych terminów podpisywania umów (względem terminów określonych w regulaminie).

Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w sekcji „Fundusze a koronawirus

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416