Exor Group

Opublikowano 18-01-2020 w Business,

List przewozowy

Mianem listu przewozowego określa się dokument określający warunki umowy o przewóz przesyłek towarowych. Jest więc on sporządzany co do zasady wspólnie przez sprzedawcę towaru, czyli nadawcę przesyłki i przewoźnika odpowiedzialnego za transport.

List przewozowy obejmuje następujące informacje:

1) nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę;

2) miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy;

3) określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia;

4) inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.[1]

List przewozowy jest sporządzany w zazwyczaj 4 egzemplarzach:

  • Oryginał,
  • Grzbiet,
  • Ceduła,
  • Wtórnik.

Oryginał jest przekazywany przewoźnikowi, który zawozi dokument wraz z transportem do odbiorcy transportu. Oryginał jest przeznaczony finalnie dla odbiorcy transportu i u odbiorcy transportu zostaje. Również ceduła przebywa trasę wraz z transportem, a więc i przewoźnikiem, jednak na cedule odbiorca kwituje odbiór towaru, a sama ceduła wraca do przewoźnika. Z kolei grzbiet jest przeznaczony dla przewoźnika i pozostaje w stacji nadania. Nadawca transportu zachowuje u sobie jedynie wtórnik.

Ze względu na odmienny obieg każdego z egzemplarzy listu przewozowego mogą się one różnić między sobą treścią, gdyż ceduła będzie w przeciwieństwie do pozostałych egzemplarzy zawierać potwierdzenie odbioru transportu. Ponadto poszczególne egzemplarze mogą się między sobą różnić w położeniu pieczęci (nawet przy korzystaniu z papieru samokopiującego się[2]).

list przewozowy schemat
Rysunek 1. Obieg listu przewozowego. Źródło: Opracowanie własne.

 

Ponieważ każdy z egzemplarzy listu przewozowego ma inny obieg oraz cel, to de facto każdy z egzemplarzy listu przewozowego zachowuje się jak dokument oryginalny. Tym samym nazwa stosowana wobec pierwszego egzemplarza „oryginał” może wprowadzać mylne wrażenie, jakoby grzbiet, ceduła i wtórnik były jego kopiami. Wrażenie to może niekiedy być potęgowane przez wykorzystywanie druków samokopiujących listu przewozowego.

[1] Za art. 38 ust. 2 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, z późn. zm.

[2] Mogą wystąpić problemy z odbiciem się pieczęci na stronach stanowiących kopie, a przez to może pojawić się konieczność przystawienia pieczęci bezpośrednio na nich.

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416