Exor Group

Opublikowano 05-09-2017 w Business,

Likwidacja Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych

Od 1 września 2017 roku przestały funkcjonować dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. W ich miejsce został utworzony Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie funkcjonował obok Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KOWR przejął wykonywanie zadań realizowanych dotychczas przez ANR oraz część zadań ARR. Natomiast większość zadań związanych z wypłatą płatności, które dotychczas pełniła ARR przejęła ARiMR stając się tym samym jedyną polską agencją płatniczą.

Do głównych zadań Krajowego Ośrodka należy m.in.:

 • restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
 • obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
 • administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
 • zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa,
 • tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
 • tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie,
 • monitorowanie produkcji biogazu rolniczego, rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz produkcji biopłynów;
 • obsługę funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
 • gromadzenie, analizę i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych,
 • opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych, mających na celu promowanie produktów rolnych,
 • wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą,
 • udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych z krajowych środków finansowych,
 • przyznawanie dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Mleka.

 

Więcej informacji na temat funkcjonowania KOWR można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Autor: Magda Repeć
Ekspert ds. księgowości
e-mail: m.repec[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 326