Exor Group

Opublikowano 30-04-2020 w Business,

Kryzysowy słownik: wskaźnik ufności konsumenckiej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) bada nastroje konsumentów, wykorzystując w tym celu bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK). Obydwa wskaźniki mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większy optymizm wśród konsumentów.

Wartości dodatnie wskazują na przewagę liczebną konsumentów o nastawieniu optymistycznym nad konsumentami o nastawieniu pesymistycznym. Wskaźniki są obliczane na podstawie wywiadów przeprowadzanych drogą telefoniczną. GUS każdorazowo podaje informację, na bazie ilu wywiadów wyznaczył wskaźnik za dany miesiąc.

                Wskaźnik BWUK jest wskaźnikiem syntetycznym. Jego składowe to przewidywania w następujących obszarach:

  • Zmiana sytuacji gospodarstw domowych w najbliższych 12 miesiącach,
  • Zmiana sytuacji kraju w najbliższych 12 miesiącach,
  • Zmiana sytuacji gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach,
  • Zmiana sytuacji kraju w ostatnich 12 miesiącach,
  • Obecne dokonywanie ważnych zakupów.

Również WWUK jest wskaźnikiem syntetycznym. Obejmuje on 4 składowe:

  • Zmiana sytuacji kraju w najbliższych 12 miesiącach,
  • Oszczędzanie pieniędzy,
  • Zmiana sytuacji gospodarstw domowych w najbliższych 12 miesiącach,
  • Zmiana poziomu bezrobocia.

Kwietniowe odczyty obydwu wskaźników ufności konsumenckiej są ujemne, co więcej – wszystkie ich składowe przyjęły wartości ujemne. BWUK przyjął wartość -36,4 pkt. Jest to pierwszy ujemny odczyt od 2016 r. Poszczególne składowe przyjmowały ujemne wartości znacznie częściej, np. składowa „zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy” jest ujemna od listopada 2019 r.

Z kolei WWUK osiągnął w kwietniu wartość -47,7 pkt. Należy zaznaczyć, że od lutego 2020 r. 3 z 4 składowych tego wskaźnika były ujemne: oczekiwaliśmy wzrostu bezrobocia, spadku oszczędności i pogorszenia sytuacji gospodarstw domowych (ten ostatni element już od listopada 2019 r. działał negatywnie na wartość odczytu).

Oznacza to, że zarówno krótko- jak i długoterminowo spodziewamy się pogorszenia naszej sytuacji w gospodarstwach domowych oraz ogólnie pogorszenia się sytuacji w gospodarce.

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416