Exor Group

Opublikowano 17-10-2017 w Business,

Kasa fiskalna w 2017 r.

Rozpoczynam sprzedaż w trakcie roku – czy potrzebna mi kasa fiskalna?

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej jest uzależniony od prowadzonej działalności.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w § 4 określa podmioty, które nie podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Zakładając, że prowadzimy działalność, która z mocy prawa nie wymaga od nas stosowania kasy fiskalnej, limit zwolnienia z rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej wynosi w 2017 r. 20.000 zł. Jednakże limit ten jest proporcjonalnie zmniejszany do liczy dni jakie zostały do końca roku. Wraz z upływem każdego następnego dnia, limit ten jest zmniejszany o 54,79 zł dziennie.

Przykładowo, na dzień 15 października 2017 r. (zakładając, że będzie to pierwszy dzień dokonania sprzedaży) limit zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej wynosi 4.219,18 zł. Należy przy tym mieć na uwadze, że prawo do zwolnienia dotyczy wyłącznie podatnika rozpoczynającego sprzedaż, którego przewidywany obrót nie przekroczy limitu proporcjonalnego. Oznacza to, iż jeżeli podatnik spodziewa się osiągnąć wyższą sprzedaż niż 4.219,18 zł, kasa fiskalna wymagana jest praktycznie od samego początku.

Jak ewidencjonować sprzedaż przed nabyciem kasy fiskalnej?

Do czasu nabycia kasy fiskalnej sprzedaż winna być ewidencjonowana w formie dziennej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej i może mieć postać broszury – być na stałe spięta – choć przepisy nie określają jej dokładnego wzoru.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna zawierać następujące elementy:

  • ponumerowane strony;
  • datę uzyskania przychodu;
  • wartość przychodu brutto;
  • liczbę porządkową wpisów;
  • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia.

 

Przekraczam limit 20.000 zł – co dalej?

Jeżeli obrót przekroczy limit, traci się prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej i ma się obowiązek wprowadzić urządzenie fiskalne w ciągu 2 miesięcy – termin ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit.

Należy przy tym pamiętać, iż rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy wymaga nie tylko zakupienia odpowiedniego urządzenia, ale też złożenia, przed dokonaniem sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej, w urzędzie skarbowym zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia ewidencjowania oraz dokonania przez uprawnionego serwisanta fiskalizacji kasy a następnie zgłoszenie rozpoczęcia ewidencjonowania.

Terminowe wprowadzenie urządzenia fiskalnego umożliwia uzyskanie ulgi do 700 zł na pierwsze kasy zgłoszone do urzędu skarbowego. W razie zakupu 2 lub 3 kas, korzystniejszym rozwiązaniem będzie kupno 3 kas na raz aniżeli kupowanie ich pojedynczo,  np. co 10 dni.

Do czasu wprowadzenia kasy fiskalnej sprzedaż dla Klienta ewidencjonuje się poprzez wystawienie faktury lub rachunku. Po wprowadzeniu kasy fiskalnej, sprzedaż powinna odbywać się poprzez ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej i wydanie paragonu.

Na marginisie należy wskazać, że jeżeli dokujemy produktu, który wymaga ważenia, konieczne jest stosowanie wagi z homogolacją (legalizacją). Aby uniknąć kłopotliwej procedury z jej homologacją, najprostszym rozwiązaniem jest zakup wagi już z właściwą legalizacją.

 

Autor: Wojciech Nowakowski
Ekspert ds. prawnych, asystent księgowy
e-mail: w.nowakowski[at]exorgroup.pl
tel: 505 265 617