Exor Group

Opublikowano 31-07-2018 w Business, Podatek akcyzowy,

Gaz z zerową akcyzą

Senat przyjął 27 lipca 2018 r. nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym bez poprawek. Zmiany obejmują m.in. opodatkowanie gazu ziemnego.

Nowe zapisy ustawy o podatku akcyzowym przewidują zerową stawkę podatku akcyzowego dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00, przeznaczonego do napędzania silników spalinowych. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.

Przepisy w jeszcze obowiązującym brzmieniu przewidują opodatkowanie gazu w zależności od jego stanu skupienia:

  • skroplony gaz ziemny (LNG) – 670 zł/1000 kg,
  • sprężony gaz ziemny (CNG) – 10,54 zł/GJ.

Wprowadzenie zerowej stawki podatku akcyzowego dla gazu LNG i CNG powinno stanowić istotny bodziec dla rozwoju infrastruktury gazowej w kraju i przyniesie korzyści ekologiczne. Ten rodzaj paliwa świetnie nadaje się do zasilania niskoemisyjnych silników w autobusach komunikacji miejskiej, co jest wykorzystywane już w wielu polskich miastach.

Dodatkowym atutem tego paliwa jest fakt, że 27% łącznego zużycia pochodzi z krajowych złóż, zaś 40% może zaspokoić  Gazoport LNG w Świnoujściu.  Głównymi dostawcami są Katar, Norwegia i USA. Dzięki temu istnieje znaczna dywersyfikacja dostaw tego paliwa.

Zgodnie z danymi zawartymi w uzasadnieniu do projektu zmian ustawy, łączny koszt dla budżetu wynikający z wprowadzenia zerowej stawki podatku akcyzowego na gaz LNG i CNG wyniesie 8,4 mln zł.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614