Exor Group

Opublikowano 01-09-2018 w Business,

Drony w służbie inspektorów

Inspekcja Ochrony Środowiska zyskała dodatkowe narzędzie do kontroli przedsiębiorców. Mogą oni używać bezzałogowych statków powietrznych – czyli popularnych dronów.

Jeszcze kilka lat temu bezzałogowy statek powietrzny kojarzył się jedynie z misjami wojskowymi na wrogim terenie. Rozwój techniki sprawił, że drony są również wykorzystywane w celach komercyjnych i rozrywkowych. Właściwie każdego stać na jakiegoś drona z całkiem dobrą kamerą. Czemu nie miałby być one wykorzystane do kontroli w zakresie ochrony środowiska?

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1479) wprowadziła w art. 9 ust. 2 pkt. 2 istotna zmianę. Dopisano m. in. sformułowanie „ […] w tym z użyciem bezzałogowych statków powietrznych […]”, co pozwoli na wykorzystanie dronów w trakcie kontroli. Sama zmiana choć wydaje się być dobra, z pewnością nie była najważniejsza. W uzasadnieniu do ustawy nie poświęcono temu rozwiązaniu wiele miejsca, co odczytuje jako naturalną chęć wdrażania nowoczesnych rozwiązań, które mamy traktować jako oczywiste.

Do kontroli przedsiębiorców stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców zawarte w rozdziale 5 tej ustawy. Jednak w przypadku gdy kontrola jest pozaplanowa, nie stosuje się art. 47, art. 48, art. 50, art. 51, art. 54, art. 55 i art. 58 tej ustawy. Co ważne, niezależnie od tego czy kontrola jest planowa czy pozaplanowa, zgodnie z art. 49 ust. 3a czynności kontrolne prowadzone z użyciem bezzałogowych statków powietrznych mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania takich lotów, bez okazania legitymacji służbowej i poinformowania przedsiębiorcy lub osoby, wobec której podjęto czynności kontrolne, o przysługujących im prawach oraz obowiązkach w trakcie kontroli. Przepisy w tym zakresie obowiązują od 18 sierpnia 2018 r.

Pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą pracować w porze nocnej, jeśli charakter pracy tego wymaga, a w uzasadnionych przypadkach zmiany mogą trwać nawet 12 godzin.

Czy zmiany w przepisach są związane z troską o środowisko czy może chęcią nakładania kar w tym przypadku nie jest dla mnie istotne. Ważne abyśmy razem osiągnęli cel, jakim jest poprawa jakości środowiska w którym żyjemy.

Czy powinniśmy się również spodziewać kontroli z użyciem bezzałogowych statków powietrznych przez urzędy skarbowe? Czas pokaże.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614