Exor Group

Opublikowano 06-04-2020 w Business,

Akcja #RatujBiznes

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w związku z odczuwanymi już przez gospodarkę skutkami epidemii koronawirusa podjął działania o charakterze informacyjno-organizacyjnym, które to działania zyskały miano Akcji #RatujBiznes.


W ramach tej akcji na stronie Biura RzMiŚP regularnie są publikowane informacje o działaniach pomocowych na rzecz przedsiębiorców. Na stronie zamieszczono też wszystkie formularze wniosków o pomoc, jakie w obecnym stanie prawnym (z uwzględnieniem rozwiązań tzw. Tarczy Antykryzysowej) mogą składać przedsiębiorcy.

Ponadto w ramach wspominanej akcji jest tworzona sieć podmiotów chętnych do udzielania nieodpłatnego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców. Lista tych podmiotów (w podziale na województwa) wraz z danymi kontaktowymi została już udostępniona przez RzMiŚP na stronie internatowej. Lista ta może ulegać zmianom, gdyż cały czas nowe podmioty mogą dołączać do sieci wsparcia.

Więcej o akcji można przeczytać na stronie: https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/

 

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416