Exor Group

O FIRMIE

Spółka tworzy partnerską grupę, która zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, oferując w tym zakresie usługi na najwyższym poziomie, w szczególności obsługę księgową w szerokim tego słowa znaczeniu, outsourcing kadrowo – płacowy oraz obsługą prawną.

Działamy na podstawie i w granicach prawa

ZAKRES USŁUG

EXOR Group Zespół Ekspertów Biznesowych – grupa profesjonalistów, mogących pochwalić się bogatym doświadczeniem, których połączył wspólny cel: zbudowanie solidnej marki z zakresu doradztwa dedykowanego dla szeroko rozumianego biznesu.

Zaprosiliśmy do współpracy najlepszych w swoich dziedzinach i zebraliśmy ich w jednym miejscu po to, by móc stanowić wsparcie dla Ciebie lub Twojej firmy na każdym etapie Waszego funkcjonowania. Dla Twojej wygody w naszej strukturze wyodrębniliśmy mocno wyspecjalizowane, wzajemnie współpracujące oraz uzupełniające się nawzajem działy.

Artykuły

Płatność kartą a zwolnienie z kasy rejestrującej

Płatność kartą a zwolnienie z kasy rejestrującej

Płatność kartą przy użyciu terminala płatniczego nie jest zapłatą gotówkową i nie przekreśla możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.

Faktury korygujące w walucie obcej – nowe zasady ustalania kursu walut

Faktury korygujące w walucie obcej – nowe zasady ustalania kursu walut

W ramach pakietu Slim VAT 3 wprowadzono przepisy regulujące zasady przeliczania waluty obcej w przypadku zmiany kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Zaliczka na WDT nie stanowi przychodu podatkowego, ale…

Zaliczka na WDT nie stanowi przychodu podatkowego, ale…

Przyjmowanie zaliczek w relacjach między podatnikami jest powszechną praktyką również w przypadkach transakcji zagranicznych. Czy otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT) stanowi przychód podatkowy? W tym przypadku odpowiedź jest dość jednoznaczna. Zaliczka na poczet WDT…