Eksperci

Marek Rudy ekspert Exor Group
Marek Rudy

Założyciel Grupy

Doradca podatkowy nr wpisu 13409
Ekspert ds. finansowo-prawnych

Swoje praktyczne doświadczenie zawodowe zdobył podczas wieloletniej pracy współpracując z Klientami prowadzącymi działalność gospodarczą w różnorakich formach prawnych, na rynku krajowym i zagranicznym. Jako absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (kierunek: prawo) oraz Wydziału Nauk Społecznych (kierunek: zarządzanie i marketing) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zdobył bogatą wiedzę dającą podstawy do dalszego działania na rynku. Dodatkowo kończąc studia podyplomowe z rachunkowości i finansów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z podatków w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ugruntował i usystematyzował wiedzę niezbędną w pomocy najbardziej wymagających osób.

W EXOR Group jest odpowiedzialny za projekty ukierunkowane na dobór najkorzystniejszych rozwiązań prawnych i podatkowych dla konkretnych sytuacji w jakich znajduje się Klient. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród znaczących osiągnięć należy wskazać Klienta, któremu pomógł zmniejszyć zobowiązania podatkowe o ponad 3,2 mln zł oraz przeprowadzenie procesu organizacji i rejestracji jednej z 14 Spółek w kraju działającej jako organizacja producentów.

Podobnie jak Adam Mickiewicz uważa, że:  „Człowiek własną pracą i wysiłkiem może dojść do wszystkiego”.

Dorota Widz ekspert Exor Group
Dorota Widz

Współzałożyciel Grupy

Ekspert ds. kadrowo – płacowych

Ekspert ds. kadr, płac, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wieloletni praktyk w rozliczaniu wynagrodzeń pracowniczych, świadczeń pozapłacowych, wynagrodzeń z tytułu powołania i rozliczeń cywilnoprawnych. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: zarządzanie i marketing). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Lublinie (kierunek: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych). Posiada certyfikaty potwierdzające wiedzę i umiejętności dające zdolność wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu według GUS 242310) oraz stanowisku specjalisty ds. kadr (kod zawodu według GUS 242307).

Aktywnie i regularnie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnych formach kształcenia ustawicznego, konferencjach i wykładach.

W EXOR Group zajmuje się szeroko rozumianą tematyką kadrowo – płacową, w tym także doradztwem w obszarze podatkowym i prawa pracy. Współpracowała z firmami o bardzo różnorodnych profilach działalności i różnych formach prawnych. W ostatnim czasie związana z Grupą Kapitałową o ugruntowanej pozycji na rynku developerskim w południowo – wschodniej Polsce a także ze spółkami o profilu rolniczym.
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – nr w rejestrze członków 15/2898/Z.

Motto życiowe: ” Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. ” Maria Skłodowska-Curie

Grzegorz Kusyk ekspert Exor Group
Grzegorz Kusyk

Współzałożyciel Grupy

Ekspert ds. rachunkowości podatkowej

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Stale podnosi swoje kompetencje poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach. Posiada kilkuletnie doświadczenie w księgowości.

Zajmuje się bieżącą obsługą rachunkowo-podatkową osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarówno indywidualnie, jak i w formie spółek cywilnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Agnieszka Wójcik
Dr Agnieszka Wójcik

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. controllingu i finansów

Posiada bogate doświadczenie w obszarze controllingu oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania, projekcji finansowych, biznesplanów, analiz inwestycyjnych oraz dokumentacji cen transferowych. W ramach tych obszarów współpracowała z ponad 20 branżami zarówno produkcyjnymi (m. in. produkcja materiałów budowlanych, produkcja mas bitumicznych, wydobycie kopalin) oraz usługowymi (m. in. transport lotniczy, IT, agroturystyka, branża deweloperska, usługi najmu, opieka przedszkolna, opieka żłobkowa, branża szkoleniowa, produkcja roślinna i zwierzęca). Pełniła też funkcję szefa controllingu w jednej z największych firm szkoleniowych w Polsce oraz w spółce giełdowej. Możliwość współpracy i sporządzania dokumentacji w języku angielskim.

Biegły sądowy z zakresu analizy finansowej, finansów, rachunkowości, wyceny przedsiębiorstw oraz ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem http://lublin.so.gov.pl/lista-bieglych,m,m1,2,270.

Pracownik naukowy Katedra Ubezpieczeń i Inwestycji na Wydziale Ekonomicznym UMCS http://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3508,pl.html.

.

Autorka licznych publikacji z zakresu finansów i rynku nieruchomości: Zarządzanie finansami w branży deweloperskiej. Studium teoretyczno-empiryczne, ISBN: 978-83-8085-217-4 (2016); Skrypt dłużny jako instrument transferu ryzyka i kapitału [w:] Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych pod red. Z. Głodek, A. Kuciński, ISBN: 978-83-65466-13-6 (2016); Międzynarodowy standard rachunkowości 40 a faktyczne kwalifikowanie nieruchomości jako instrumentu finansowego, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 4 (4) 2016;Nieruchomość mieszkaniowa jako instrument inwestycyjny, Annales UMCS, Sectio H, Oeconomia, 2016; Przejęcie odwrotne i jego wpływ na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Studia Iuridica Lublinensia 21, 2014;Przegląd metod wyznaczania wskaźnika rotacji zobowiązań w dniach, Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie 2, 2011; Mierniki kapitału obrotowego netto a próba wyznaczenia jego optymalnego poziomu, Annales UMCS, Sectio H, Oeconomia, 2010.

Malwina Skrzyneska ekspert Exor Group
Malwina Skrzynecka

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. windykacji

Wieloletnia praktyk z zakresu windykacji i restrukturyzacji należności. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz z zakresu windykacji należności w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z branżą windykacyjną związana od 2011 roku. Dysponuje dużą wiedzą z zakresu szeroko rozumianej windykacji należności. Posiada bogate doświadczenie w obszarze windykacji oraz restrukturyzacji klientów z sektorów B2B oraz B2C, poparte licznymi sukcesami. W swojej karierze zawodowej zarządzała rozbudowanymi strukturami windykacyjnymi. Zajmuje się doradztwem w zakresie odzyskiwania należności oraz kompleksowym odzyskiwaniem należności, w szczególności poprzez zarządzanie portfelem wierzytelności na etapie windykacji polubownej oraz sądowo – egzekucyjnej. Pomaga skutecznie odzyskiwać nawet najtrudniejsze należności dostosowując proces windykacji do indywidualnej specyfiki Klienta.

Prywatnie miłośniczka zdrowego trybu życia i turystki wysokogórskiej. Wolny czas spędza na podróżowaniu oraz uwiecznianiu swoich wypraw na fotografiach.

Wojciech Nowakowski ekspert Exor Group
wojciech nowakowski

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. prawnych, asystent księgowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (kierunek: prawo). Obronił pracę magisterską pt. „Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi”, którą napisał pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Knoppka. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w studenckiej poradni prawnej, instytucjach samorządu terytorialnego, oraz w Kancelariach Adwokackich i Radcowskich.

Obecnie Jego praktyka koncentruje się głównie na obszarze: prawa spółek handlowych, prawa cywilnego i prawa podatkowego. Prawnik z wykształcenia i z zamiłowania.

Z naszą Kancelarią związany jest od 2015 roku. Odpowiada za kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym anglojęzycznych, oraz doradztwo prawne.

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, ale także za to, czego nie robimy.
Jean-Baptiste Poquelin (Molier)

Monika Szymańska ExorGroup
Monika Szymańska

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. księgowości

Absolwentka studiów licencjackich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji), oraz absolwentka studiów magisterskich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Audyt i rachunkowość zarządcza).

Pierwsze doświadczenia w pracy w księgowości zdobywała w czasie praktyk studenckich oraz podczas stażu w spółce giełdowej z branży deweloperskiej. Ponadto systematycznie podnosi swoją wiedzę z obszaru rachunkowości i podatków.

Prywatnie, oczarowana urokiem petersburskich białych nocy, miłośniczka języka rosyjskiego i samej Rosji.

Paweł Baryluk ekspert ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, Ekspert ds. ochrony środowiska i Audytor systemów ISO
PAWEŁ BARYLUK

CZŁONEK GRUPY

Ekspert ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
Ekspert ds. ochrony środowiska i Audytor systemów ISO

Absolwent Chemii i Prawa Ochrony Środowiska na UMCS. Audytor wiodący systemów ISO 9001:2015, 14001:2015, GMP+, Weryfikator EMAS, Audytor Środowiskowy w jednostkach TUV Nord, ISOCERT, SGS, URS Certyfikacja, Dekra,  Global Quality. Od ponad 10 lat zajmujący się wdrażaniem systemów jakości oraz opracowywaniem decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, decyzji sektorowych.

Z naszą Grupą związany od 2015 roku. Wspiera naszych Klientów w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opracowaniem szczegółowych dokumentów z tego zakresu m.in. dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, dokumentacji powypadkowej, instrukcji przeciwpożarowych itp.
Organizuje szkolenia BHP zarówno w siedzibie firmy jak i u Klienta w szczególności:
• szkolenia wstępne BHP,
• szkolenia okresowe osób kierującymi pracownikami,
• szkolenia okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych,
• szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych,
• szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych,
• szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Oferuje pełen outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 237¹¹ oraz przepisem wykonawczym, który jest Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert