Tag: zlecenie

PPK – koszt zleceniodawcy

PPK – koszt zleceniodawcy

W przypadku wpłat dokonywanych do PPK w związku z zatrudnianiem w oparciu o umowę zlecenia, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, koszty uzyskania przychodów rozpoznajemy w miesiącu, w którym następuje wypłata wynagrodzenia przez zleceniodawcę.