Tag: wycena przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw

Wyróżnia się pięć podstawowych grup metod wyceny przedsiębiorstw: metody majątkowe, metody dochodowe, metody porównawcze, metody mieszane i tzw. metody inne. Każda grupa obejmuje szereg metod, które są zbliżone do siebie pod względem przyjmowanych założeń, stosowanej metodologii oraz katalogu wad i zalet.