Tag: WWUK

Kryzysowy słownik: wskaźnik ufności konsumenckiej

Kryzysowy słownik: wskaźnik ufności konsumenckiej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) bada nastroje konsumentów, wykorzystując w tym celu bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK). Obydwa wskaźniki mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większy optymizm wśród konsumentów.