Tag: wniosek o upadłość

Braki w dokumentacji księgowej nie zwalniają z terminowego złożenia wniosku o upadłość

Braki w dokumentacji księgowej nie zwalniają z terminowego złożenia wniosku o upadłość

Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przesłanką do ogłoszenia upadłości podmiotu jest wystąpienie zjawiska niewypłacalności. Art. 11 ust.1 ustawy wskazuje, że dłużnikiem niewypłacalnym jest pomiot, który utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań, w szczególności reguluje je z co najmniej trzymiesięcznym opóźnieniem (art. 11. ust 1a).