Tag: WIG20

Kryzysowy słownik: WIG20short

Kryzysowy słownik: WIG20short

WIG20short jest indeksem pochodnym względem indeksu WIG20, czyli wartość WIG20short jest zależna od wartości WIG20. Indeksy są względem siebie symetryczne, to znaczy, że jeśli WIG20 rośnie o 10 pkt., to WIG20short spada o 10 pkt., a jeśli WIG20 spada o 10 pkt., to WIG20short rośnie o 10 pkt.