Tag: VAT RR

Faktury VAT RR – będą zmiany

Faktury VAT RR – będą zmiany

Od 1 lipca z faktur VAT RR zniknąć ma seria i numer dowodu osobistego rolnika, a faktura będzie mogła zostać podpisana i przesłana również elektronicznie. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt z 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje kilka dość ważnych zmian o których mówiło się już dawno,…