Tag: strzyżenie długu

Kryzysowy słownik: strzyżenie długu i rolowanie długu

Kryzysowy słownik: strzyżenie długu i rolowanie długu

Termin strzyżenie długu (strzyżenie wierzycieli, hair cutting) oznacza redukcję długu za zgodą wierzycieli. W sytuacji, w której dłużnik, np. emitent obligacji, popada w kłopoty finansowe, może się on zwrócić do swoich wierzycieli o zgodę na redukcję zaciągniętego u nich zobowiązania. Tu powstaje pytanie, dlaczego wierzyciel miałby się zgodzić na oddanie mu mniej niż 100% należącej mu się kwoty.