Tag: stawka godziona

Płaca minimalna w 2018 roku

Płaca minimalna w 2018 roku

Od stycznia wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Będzie ono wnosiło 2.100,00 zł. Jest to wzrost o 5% w stosunku do obecnego poziomu. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 13,00 zł do 13,70 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustala Rada Ministrów do 15 września każdego roku. Minimalne wynagrodzenie za pracę jest ustalonym najniższym…