Tag: stawka godzinowa

Minimalne wynagrodzenie 2020 – plany

Minimalne wynagrodzenie 2020 – plany

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało minimalne wynagrodzenie na 2020 rok w wysokości 2.450 zł. Zgodnie z informacjami opublikowanymi dzisiaj na stronie internetowej gov.pl  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłożyło Radzie Ministrów propozycję minimalnego wynagrodzenia. Zaproponowana kwota to 2.450 zł, co dałoby wzrost w stosunku do obecnie obowiązującego o 200 zł a w porównaniu do roku 2015 o…