Tag: słownik nieruchomościowy

Słownik nieruchomościowy: statystyki OECD

Słownik nieruchomościowy: statystyki OECD

Gdzie szukać informacji o rynku nieruchomości w ujęciu statystycznym? Pierwszym skojarzeniem jest Główny Urząd Statystyczny i jego publikacje. Jakiś czas temu pisałam, że pewnych informacji o rynku nieruchomości z perspektywy finansowania zakupów kredytów hipotecznych dostarcza nam też Biuro Informacji Kredytowej (analizy BIK). Okazuje się jednak, że dużo cennych informacji o rynku nieruchomości dostarczają również statystyki OECD.

Słownik nieruchomościowy: analizy BIK

Słownik nieruchomościowy: analizy BIK

Jesteśmy w ostatnim czasie bombardowani przez media licznymi publikacjami o kondycji rynku nieruchomości. Część autorów i komentatorów wieszczy dalszy wzrost cen nieruchomości, inni mówią wręcz o zbliżającym się kryzysie. Przy analizie sytuacji rynku nieruchomości trudno abstrahować od wysokości stóp procentowych, wielkości akcji kredytowej czy jakości spłat tych kredytów. Jednak gdzie szukać rzetelnej informacji na ten temat? Tu z pomocą przychodzi BIK.