Tag: SLIM VAT

SLIM VAT – WIS

SLIM VAT – WIS

Prezydent podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw czyli tzw. SLIM VAT. Z założenia jest to pakiet uproszczeń, ale niektóre zmiany niczego nie upraszczają. Wszystkie wydane WIS utracą moc za 5 lat.