Tag: skurczflacja

Shrinkflation, czyli… skurczflacja

Shrinkflation, czyli… skurczflacja

Angielski termin shrinkflation powstał z połączenia słów shirnk, czyli kurczyć się i inflation, czyli inflacja. Termin ten dotyczy sytuacji, gdy cena za sztukę opakowania danego dobra pozostaje bez zmian, ale gramatura tegoż opakowania ulega zmniejszeniu lub zmniejszeniu ulega liczba sztuk produktu znajdujących się w jednym opakowaniu.