Tag: safe harbour

Formularz TPR

Formularz TPR

Na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest już interaktywny formularz TPR (link do formularza: https://www.podatki.gov.pl/media/5293/formularz-tpr-c.pdf). Formularz ten należy złożyć do końca dziewiątego miesiąca następującego po zakończeniu roku obrotowego, a więc podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny złożyć ten formularz dla transakcji z 2019 r. do końca września 2020 r.

Ceny transferowe – safe harbour dla pożyczek wewnątrzgrupowych

Ceny transferowe – safe harbour dla pożyczek wewnątrzgrupowych

                Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), dalej: nowa ustawa lub nowe przepisy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., wprowadziła szereg rewolucyjnych wręcz zmian w obszarze cen transferowych.