Tag: RatujBiznes

Akcja #RatujBiznes

Akcja #RatujBiznes

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w związku z odczuwanymi już przez gospodarkę skutkami epidemii koronawirusa podjął działania o charakterze informacyjno-organizacyjnym, które to działania zyskały miano Akcji #RatujBiznes.