Tag: przedsiebiorca

Przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS

Przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS

Rolnicy oraz domownicy podlegający ubezpieczeniu w KRUS, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą powinni złożyć zaświadczenie albo oświadczenie o rocznej kwocie należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.