Tag: pożyczka wewnątrzgrupowa

Ceny transferowe – safe harbour dla pożyczek wewnątrzgrupowych

Ceny transferowe – safe harbour dla pożyczek wewnątrzgrupowych

                Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), dalej: nowa ustawa lub nowe przepisy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., wprowadziła szereg rewolucyjnych wręcz zmian w obszarze cen transferowych.