Tag: piramida finansowa

Piramida finansowa

Piramida finansowa

Mianem piramidy finansowej określa się konstrukcję biznesową, polegającą na przyjmowaniu wkładów finansowych w celu inwestowania ich z wysoką stopą zwrotu, jednak cel ten nie jest realizowany w stopniu właściwym dla skali działalności (zbyt mało inwestycji) lub nie jest realizowany w ogóle.