Tag: PFRON

Wpłaty na PFRON

Wpłaty na PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON. Jakie znaczenie mają ona na rachunek podatkowy?