Tag: otrzymanie zaliczki

Otrzymanie zaliczki przez podatnika zwolnionego z VAT

Otrzymanie zaliczki przez podatnika zwolnionego z VAT

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej zdarza się, że przedsiębiorca otrzymuje od swojego kontrahenta zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów czy świadczonych usług. W przypadku czynnego podatnika podatku od towarów i usług istnieje obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej za wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4. Co jednak w przypadku podatnika zwolnionego z VAT?