Tag: LIBOR

Słownik nieruchomościowy: SARON

Słownik nieruchomościowy: SARON

1 stycznia 2022 r. miała miejsce bardzo istotna zmiana dla tzw. frankowiczów, czyli osób, które mają zaciągnięte kredyty frankowe (kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego). Z dniem 1 stycznia 2022 r. doszło do automatycznej zmiany umów frankowych poprzez automatyczne zastąpienie stopy CHF LIBOR stopą SARON.

Rychły koniec LIBORu?

Rychły koniec LIBORu?

Skrótem LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) określa się stopę oprocentowania na rynku międzybankowym w Londynie. Stawkę LIBOR wylicza się na bazie wartości deklarowanych przez największe banki działające na tym rynku, a następnie (po odrzuceniu wartości skrajnych) wylicza się na bazie tych danych średnią.