Tag: koszt uzyskania przychodu

Wydatki na wypłatę dywidendy

Wydatki na wypłatę dywidendy

„Wypłata dywidendy nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów, gdyż wydatek ten nie służy temu celowi”

W wyroku z dnia 01 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1447/13 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika,