Tag: kapitał własny

Odsetki od kapitału własnego

Odsetki od kapitału własnego

Od 2020 r. podatnicy podatku CIT mają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu teoretycznych odsetek od kapitału własnego. Nie dotyczy to jednak całych kapitałów własnych, a jedynie dopłat do kapitału lub zakumulowanego w spółce zysku, który powiększy kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy.