Tag: jedna składka

E-składka

E-składka

Od 1 stycznia 2018r na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017r o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r poz. 1027) wszyscy płatnicy składek będą opłacać składki za pomocą jednego przelewu.