Tag: e-składka

Mniej błędów w ZUS

Mniej błędów w ZUS

E-składka była wielkim projektem końca ubiegłego roku i sporym wyzwaniem dla ZUS i przedsiębiorców. Obawy wiązały się nie z samym mechanizmem wpłacania składek ZUS, ale koniecznością ich rozdzielania dla potrzeb podatkowych. Indywidualne rachunki składkowe dla płatników, w ramach wspomnianego projektu e-składka, zostały uruchomione od 1 stycznia 2018 roku. W tym roku do ZUS wpłynęło blisko 12 mld zł składek więcej…

E-składka

E-składka

Od 1 stycznia 2018r na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017r o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r poz. 1027) wszyscy płatnicy składek będą opłacać składki za pomocą jednego przelewu.