Tag: due diligence

Due diligence

Due diligence

Mianem due diligence określa się szczegółowy audyt przeprowadzany w podmiocie gospodarczym przed dokonaniem transakcji zbycia tegoż podmiotu gospodarczego. Ideą due diligence jest dostarczenie potencjalnemu nabywcy informacji pozwalających na prawidłową ocenę wartości przedmiotu transakcji, czyli spółki (pakietu papierów właścicielskich lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) oraz na prawidłową ocenę zakresu przedmiotowego i poziomu ryzyka właściwego dla badanej, a docelowo nabywanej, spółki.