Tag: czarny łabędź. ekonomia

Czarny łabędź w ekonomii

Czarny łabędź w ekonomii

Termin „czarny łabędź” do ekonomii wprowadził w 2007 r. profesor finansów Nassim Nicholasa Taleba, w swojej książce Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń. Taleb użył tego terminu jako określenia zjawiska, cechującego się bardzo niskim prawdopodobieństwem zaistnienia, ale jednocześnie wywołującego znaczne, negatywne skutki dla otoczenia.