Tag: CDS

Kryzysowy słownik: CDS

Kryzysowy słownik: CDS

CDS, czyli swap ryzyka kredytowego (credit default swap) to rodzaj instrumentu pochodnego, który stanowi zabezpieczenie przed niewywiązaniem się dłużnika z obowiązku spłaty długu. Zanim wyjaśni się mechanizm funkcjonowania CDS, należy najpierw wskazać, czym jest instrument pochodny oraz co to jest swap.