Tag: analizy BIK

Słownik nieruchomościowy: analizy BIK

Słownik nieruchomościowy: analizy BIK

Jesteśmy w ostatnim czasie bombardowani przez media licznymi publikacjami o kondycji rynku nieruchomości. Część autorów i komentatorów wieszczy dalszy wzrost cen nieruchomości, inni mówią wręcz o zbliżającym się kryzysie. Przy analizie sytuacji rynku nieruchomości trudno abstrahować od wysokości stóp procentowych, wielkości akcji kredytowej czy jakości spłat tych kredytów. Jednak gdzie szukać rzetelnej informacji na ten temat? Tu z pomocą przychodzi BIK.