Tag: 9%

9-proc. CIT z poparciem Senatu

9-proc. CIT z poparciem Senatu

Uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2016 października 2018 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Senat przyjął ustawę bez poprawek.