Windykacja i restrukturyzacja należności

O USŁUDZE

Oferowana przez nas usługa windykacyjna i restrukturyzacja należności, to kompleksowe działania na wszystkich etapach.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie wyspecjalizowanej  kancelarii prawnej, na które składają się w szczególności:

  • negocjacje z dłużnikami:

  • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji windykacyjnej;

  • ograniczanie kosztów związanych z administrowaniem należności;

  • kontrola i bieżący  monitoring spłat;

  • zwiększanie bezpieczeństwa transakcji handlowych z Odbiorcami;

  • prowadzenie postępowań sądowych;

  • wycenę instrumentów finansowych w SCN,

  • sporządzanie testów na utratę wartości firmy,

  • inne usługi w zakresie controllingu, na przykład cykliczny monitoring struktury kosztów, sprzedaży itd.

  • aktywny udział w czynnościach komorniczych.

Skuteczne odzyskiwanie długów zmniejsza efektywnie ryzyko upadłości przedsiębiorstw. Przez to pozwala na utrzymanie pewności zatrudnienia dla wielu osób. Skuteczna windykacja wywiera również znaczący wpływ na utrzymanie względnie stałego poziomu cen, a w pewnych przypadkach także na obniżki kosztów wielu produktów i usług masowych. Z drugiej strony, pozwala na zwiększenie potencjału zakupowego lub tworzenie oszczędności przez gospodarstwa domowe.

Skuteczne odzyskiwanie
długów zmniejsza
efektywnie ryzyko
upadłości przedsiębiorstw

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert